Хладоагенти са важен и не е незначителен част от процеса на обработка. За качеството на обработка и свързаните с това разходи, важно е да се осигури сигурна и по-дълъг експлоатационен живот за инструменти и охлаждащи смазочни материали, както и високо качество на крайния компонент. Това е вярно, на синтетичен, полусинтетичен и разтворими масла.

Предимства пред конкуренцията:

  • Гласувайте на KSS за използван качеството на водата в нашата лаборатория
  • по-добро поведение дренаж, като по този начин по-малко изпълнява / разреждане на KSS на компонентите
  • по договор за поддръжка, на KSS е – монитори флота и трупи

За всяка индустрия и всеки процес механична обработка, ние използваме координирани решения.

В момента ние се разработи по течението система за пречистване като интегрирано решение (клетка) за машинно направени компоненти.

Особено и изключително, ние имаме, в рамките на нашата Fanuc Обърнете Ключови Solution проекти, а KSS и по-чист в най-висок клас на световно ниво.

Нашата глобална технология партньор е:

Master Chemical

Print Friendly